Nå blir det nytt orgel!

Mandag 11. sept. møttes orgelkomiteen i Heggedal og orgelbygger Lyngø & Rench til kontraktsignering.

Mandag 11. september møttes Heggedal menighets orgelkomité, representanter fra Asker kirkelig fellesråd og orgelbygger Lyngø & Rench. Etter mange års jobbing og en lang anbudsprosess i vår, har vi endelig signert kontrakt for nytt orgel til Heggedal kirke!

Orgelet blir spesialtilpasset galleriet i Heggedal kirke (se tegningen under). Etter kontraktsigneringen begynner den omfattende prosessen det er å bygge orgelet. Alle enkeltdelene produseres på Rench sitt verksted i Tyskland, og målet er å få montert orgelet i Heggedal kirke sommeren 2019.

Heggedal menighet samler fortsatt inn penger så vi får dekket egenandelen på orgelet. Målet er å samle inn 600.000 kroner innen byggingen starter. Per i dag har vi samlet inn ca. 360.000 kroner.

Gaver til det nye orgelet kan gis til enten til kontonummer 1503.57.31498 eller med Vipps (Vippsnr. 13747). Husk at gaver over 500,- gir rett til skattefradrag.

 

Kontaktinformasjon for Heggedal menighet

Besøksadresse:

Heggedalsbakken 8, 1389 Heggedal

Åpningstider:

Kontoret - man/ons/tor kl. 10-14

Sentralbordet - hverdager kl. 08.30-15.30

Kontaktinfo:

heggedal.menighet.asker@kirken.no.

Tlf. 66 90 71 80. Er kontoret stengt blir henvendelser viderekoblet til sentralbordet til Kirken i Asker.