Gudstjeneste Heggedal Kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.2.2018 - kl.11.00

Til:4.2.2018 - kl.12.00

Sted:Heggedal Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: HEG:GRETHE
Prekentekst: Mark 9,2-13
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Dåp