Julekonsert Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.12.2017 - kl.19.00

Til:10.12.2017 - kl.20.30

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Anne Beate Tjentland
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Joh 14,1-4
Merknader: Adventgudstjenesten Lessons and Carols. HMV koret, HMV Dameensemblet og Serafene pikekor deltar. Musikere er på fiolin: L. R. Larsen, bass: H.Lindtvedt og messingkvartett. Solistene: Nils Georg H.Nilsen, Jacob Conradi, m.fl. Kirkeskyss tlf. 97177056