Ungdom

I Holmen er det mange aktiviteter for ungdom fra 13 - 19 år!

Liker du å synge i kor, drive med teknikk, dans, drama, idrett eller ønsker å bli leder?

Se hva Holmen menighet har å tilby.

Kontaktinformasjon for Holmen kirke

Adresse til Holmen kirke og kontor er Nesbruveien 55,

1396 Billingstad.

Telefon: 66 85 50 30. 

E-post: 

holmen.menighet.asker@kirken.no.

Åpent kl. 10.00-14.00

mandag til fredag.