Konfirmant 2018 påmelding

Velkommen som konfirmant i Holmen kirke!

Konfirmasjonsdager

Lørdag 1., søndag 2. og lørdag 8. september

Undervisning

I Holmen er det fem undervisningssamlinger på vårsemesteret. Disse samlingene er på tirsdager kl. 15.00-17.00 eller torsdager fra kl. 16.00 - 17.00.

 

Konfirmantleir

Vi drar på leir til Knattholmen leirsted 12.-15. august.  

 

Oppstart

Det vil være et foreldremøte onsdag 3. januar kl. 18.00, hvor vi går nøyere igjennom konfirmantåret som venter oss.

Konfirmantene starter fredag 19. januar med en festival som holder på til søndag 21. januar.  

 

Pris (NB! Ny pris)

Konfirmantåret i Holmen koster 3700,-. Dette dekker festival, leir, materiale, bevertning og fotografi av konfirmantene i gruppene de konfirmeres i.  

Er det økonomiske en utfordring, er det bare å kontakte kateket, Maria Liholt, så finner vi en måte å løse det på.

Konfirmasjonstiden er noe alle skal få en mulighet til å være med på.  

 

Informasjonsmøte og Påmelding:

Det vil være et informasjonsmøte for både de kommende konfirmantene og deres foresatte,

torsdag 21. september 2017 kl. 18.00 i kirkerommet.

NB! Ta med en kopi av dåpsattetst på møtet!

Vi har nettpåmelding.  Vårt program Questback ivaretar sikkerheten for personopplysningene som blir gitt.  Påmeldingen åpner etter informasjonsmøtet 21. september 2017 kl. 18.45

Påmeldingen finner du på linken nederst på siden.

Ppåmeldingen er åpen ut fredag 4. november. Mail ang. utdelt konfirmnasjonsdag og konfirmantgruppe vil komme i uke 45.

Lurer du på noe? Ta kontakt med kateket Maria Liholt

Oppdatert: 3. nov 2017

Kontaktinformasjon for Holmen kirke

Adresse til Holmen kirke og kontor er Nesbruveien 55,

1396 Billingstad.

Telefon: 66 85 50 30

Org.nr. 971522437

Åpent kl. 9.00-15.00 mandag til torsdag, fredag til kl.14.00.