Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.00.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:

19 søndag i treenighetstiden. Besøk fra feltarbeidet v/ Gustav Schmidt. kirkekaffe. nattverd. Søndagsskole. Offer til kirkens feltarbeid.