Bibelundervisning

Praktisk informasjon

Fra:14.3.2018 - kl.19.30

Til:14.3.2018 - kl.21.00

Sted:Kirkestua, Vardåsen kirke

Arrangør:Borgen Normisjon og Vardåsen menigjhet

Innledning til tema, samtale og enkel bevertning. Tema og innleder, se oppslag