Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.13.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad og Yngvild W Stuksrud. Dåp og nattverd. Lys Våken for 10-12-åringer. Kirkekaffe.