Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.8.2017 - kl.11.00

Til:13.8.2017 - kl.13.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Det er gudstjeneste denne søndagen med dåp og nattverd. Dag Håland er prest. Kirkekaffe som vanlig.