Valg av gravsted

Loven sier at alle som bor i kommunen ved sin død har rett til fri grav i nytt gravsted tilvist av kirkegårdsmyndigheten. Avdødes bostedsadresse vil være avgjørende for på hvilken kirkegård et nytt gravsted kan opprettes. En skiller mellom urnegrav og kistegrav, og mellom enkle og doble kistegraver. Det kan settes ned urner i kistegrav, men ikke kiste i urnegrav. Hvis familien har et eksisterende gravsted kan det som regel benyttes. 

Ved kistebegravelse kan en feste én grav i tillegg og i helt spesielle tilfeller søke skriftlig om en tredje grav i et gravsted.

Det finnes også anonym minnelund, navnet minnelund og navnet enkeltgrav for urne.

Nytt gravsted 

Innbyggere kan velge grav på alle kommunens kirkegårder, bortsett fra Asker kirkegård, der får kun de som bor innenfor Asker menighets grenser tildelt nytt gravsted. 

Når et nytt gravsted skal opprettes kan de etterlatte i stor grad velge gravens plassering innenfor den enkelte kirkegård. Gravferdskontoret kan informere om valgmulighetene. 

Gammelt gravsted

Hvis familien allerede har et gravsted som en ønsker å benytte, må gravferdskontoret kontaktes for å få bekreftet om dette kan benyttes. Det kan være fredningsbestemmelser eller andre forhold som gjør at det ikke lenger kan benyttes. Det kan også hende at gravstedet kan benyttes til urne, men ikke til kiste. Det er imidlertid fester av gravstedet som bestemmer hvem som kan gravlegges der.

Anonym minnelund 

Dette er et anonymt gravfelt for urner. Pårørende kan ikke delta ved urnenedsettelsen og det er kun gravferdsmyndighetene som skal vite nøyaktig hvor urnen er satt ned. Pårørende kan få beskjed om når urnenedsettelsen har funnet sted. Her er det et fellesmonument uten navn hvor en kan legge blomster.  

Navnet minnelund 

Vi har tilbud om navnet minnelund på Slemmestad, Holmsbu og Kongsdelene kirkegård.
En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke hvor gravplassforvaltningen setter opp et skilt med navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys på anvist sted.

Graver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp. Ektefelle/samboer kan også reservere grav i navnet minnelund i forbindelse med dødsfall, det blir på samme måte som reservering av dobbelt gravsted, og man må da betale festeavgift. 

Navnet enkeltgrav for urne 

Et alternativ til minnelund er navnet enkeltgrav for urne (felt 73 på Asker kirkegård og felt 4 på Østenstad kirkegård). I denne graven er det plass til en urne og det kan reserveres en ekstra grav ved siden av. Gravplassforvaltningen vil utstyre graven med en liten liggende gravstein hvor det skrives navn, fødselsår og dødsår . Her kan pårørende delta ved urnenedsettelsen. Det er ikke anledning til å ha beplantning på denne gravtypen, men det vil være egne steder hvor en kan sette avskårne blomster.

Gravfelt tilrettelagt for muslimer

Det finnes gravfelt med kistegraver for muslimer (felt 76 på Asker. Felt 40 på Østenstad), disse har riktig himmelretning mot Mekka. De samme lover og regler som for resten av kirkegården gjelder også her. 

Spredning av aske 

Før askespredning kan utføres må det innhentes tillatelse fra fylkesmannen i det fylket asken skal spres, dette må gjøres innen 6 mnd. Urnen kan hentes etter avtale med gravferdskontoret. Urnen kan kun utleveres til den som sørget for gravferden. Vedkommende må ha med tillatelsen fra fylkesmannen og legitimasjon. Det gis ikke mulighet for å få navn og data på gravminne dersom askespredning blir valgt. 

Kontaktinformasjon for Gravferdsavdelingen

Postadresse: 
Gravferdsavdelingen
Asker kirkelige fellesråd
Kirkelia 5
1384 Asker

 

Besøksadresse:
Kirkelia 9
(kjelleren på Asker kapell)

Kontaktinformasjon:
Telefon: 66754095
gravferd.asker@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"