Vigsel i Asker kirke

Ønsker dere å ha vielsen i Asker kirke eller en av asker prostis kirker? Ta kontakt på mail: asker.sentralbord@kirken.no eller tlf. 6675 4090. Hvis en av dere bor i Asker, kan dere velge hvilken av kirkene i Asker dere ønsker å gifte dere i. Dersom dere bor utenfor Asker, er dere også velkomne til å bli viet i Asker kirke. Da må dere imidlertid betale for leie av kirken og en fast sats for honorar til organist og prest.

Bryllup er en viktig begivenhet. Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig.

Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.