Asker Ten Sing

Praktisk informasjon

Fra:11.3.2020 - kl.18.30

Til:11.3.2020 - kl.20.30

Sted:

Arrangør:

Ten Sing er et ungdomskor som drives av ungdommer selv. Her får du synge, danse, leke og bli kjent med kristendom og kristne verdier. Vi øver hver mandag fra 17-19. Vi synger på ulike arrangementer, har julekonsert og sommerkonsert, og drar på hytteturer og utenlandsturer.

Les mer