De ni lesninger Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.12.2020 - kl.11.00

Til:20.12.2020 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i adventstiden
Liturg: Marita Elvemo Sivertsen
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Asker menighet kirkemusikk