Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.3.2021 - kl.11.00

Til:28.3.2021 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Matt 26,6-13
Nattverd