Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.12.2020 - kl.11.00

Til:26.12.2020 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. juledag
Liturg: Karoline Astrup
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Matt 2,16-23
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd
Dåp