Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Karoline Astrup
Prekentekst: Matt 7,7-12
Dåp