Gudstjeneste uten nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.5.2018 - kl.11.00

Til:13.5.2018 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Denne søndagen fremføres satser fra Bach-kantatene "Jauchzet Gott in allen
Landen" og "Pinsekantaten" i gudstjenesten. Dette er musikk skrevet for solist og orkester, som i dag synges av Inger Farstad mens Stephen Sirris ivaretar orkesterstemmene på orgelet. Kantatene er festmusikk velegnet for kirkeårstiden og våren.