Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Irene Wenaas Holte
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Matt 13,24-30
Offerformål: Crux (Kirkens Sosialtjeneste)
Nattverd
Dåp