Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.12.2018 - kl.11.00

Til:9.12.2018 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Janneke Riskild
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Joh 16,21-24
Offerformål: Normisjon, Luther Coll., Dhaka
Nattverd
Dåp