Høymesse Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.11.00

Til:2.8.2020 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9. søndag i treenighetstiden
Liturg: Karoline Astrup
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Rom 8,31-39
Offerformål: Asker Menighet
Nattverd
Dåp