Høymesse Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.7.2020 - kl.11.00

Til:26.7.2020 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8. søndag i treenighetstiden
Liturg: Karoline Astrup
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Matt 6,19-24
Offerformål: Asker Menighet
Nattverd
Dåp