Kveldsmesse Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.2.2020 - kl.20.00

Til:9.2.2020 - kl.21.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Marita Elvemo Sivertsen
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Luk 8,4-15
Offerformål: Asker Menighet
Nattverd