Kveldsmesse Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.1.2021 - kl.20.00

Til:10.1.2021 - kl.21.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Marita Elvemo Sivertsen
Prekentekst: Mark 1,3-11
Nattverd