Menighetsmøte

Praktisk informasjon

Fra:17.6.2021 - kl.18.00

Til:17.6.2021 - kl.20.00

Sted:Askertun

Arrangør:Asker menighetsråd

Velkommen til menighetsmøte, med følgende saker på agendaen:

  1. «Justert grunnordning for hovedgudstjenesten». Menigheten skal på nytt ta stilling til ny gudstjenesteliturgi.
  2. Menighetens årsmelding for 2020 – hvilke erfaringer fra dette spesielle året tar vi med oss videre? Innspill og diskusjon.

Les mer her.