Mens vi venter Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.18.00

Til:6.12.2020 - kl.19.30

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Marita Elvemo Sivertsen
Prekentekst: Joh 14,1-4