Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen.

Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Ansvarlig for konfirmasjonstiden i Asker kirke er Menighetspedagog Liv-Iren Westnes og Prest Karoline Astrup.                                                                                                                                                                                                          VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE FOR NYTT KONFIRMANTKULL(2020), TIRSDAG 21. MAI KL. 17.30 I ASKER KIRKE.