Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2021 - kl.13.00

Til:25.12.2021 - kl.14.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Joh 1,1-14
Merknader: Høytidsgudstjeneste
Nattverd
Dåp