Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.11.2021 - kl.19.30

Til:7.11.2021 - kl.20.30

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Matt 5,13-16
Merknader: Minnegudstjeneste