Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.2.2020 - kl.11.00

Til:9.2.2020 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Luk 8,4-15
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Merknader: Tårnagentgudstjeneste
Dåp