Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.3.2021 - kl.11.00

Til:28.3.2021 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Stein Erik Horjen
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Matt 26,6-13
Offerformål: Søndagsskolen Norge
Merknader: Søndagsskolefrokost før gudstjenesten
Nattverd
Dåp