Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2021 - kl.11.00

Til:7.3.2021 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i fastetiden
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Mark 9,17-29
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Merknader: Gudstjeneste for små og store. heggetroll deltar. Årsmøte i kirken etter gudstjenesten
Nattverd