Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.2.2021 - kl.17.00

Til:7.2.2021 - kl.18.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Mark 9,2-13
Nattverd