Åpen kirke Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.2.2021 - kl.11.00

Til:7.2.2021 - kl.12.30

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Waldemar Nowak
Prekentekst: Mark 9,2-13
Offerformål: Kirkens Bymisjon
Nattverd