Åpen kirke Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.11.00

Til:17.1.2021 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Irene Holte
Organist: Dina Førland
Prekentekst: Joh 4,4-26
Offerformål: KFUK-KFUM Asker og Bærum krets
Nattverd
Dåp