Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.12.2020 - kl.11.00

Til:13.12.2020 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Matt 11,2-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp