Gudstjeneste med nattverd Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2020 - kl.11.00

Til:24.5.2020 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Joh 15,26-27
Offerformål: Kirkens Bymisjon
Nattverd
Dåp