Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.10.2020 - kl.11.00

Til:4.10.2020 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18. søndag i treenighetstiden
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Matt 8,14-17
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd
Dåp