Åpen kirke Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Irene Holte
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Menighetens arbeid
Dåp