Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.6.2019 - kl.11.00

Til:16.6.2019 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Apg 17,22-34
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Sommefest etter gudstjenesten. Ta med grillmat. Siste gudstjeneste før sommerstengt kirke.
Nattverd