Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd