Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.10.2019 - kl.19.30

Til:27.10.2019 - kl.20.30

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Band
Prekentekst: Luk 15,11-32
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kveldsgudstjeneste med band
Nattverd