Gudstjeneste Heggedal kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.2.2019 - kl.11.00

Til:3.2.2019 - kl.12.00

Sted:Heggedal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Gry Bagstevold
Prekentekst: Joh 5,1-15
Offerformål: KIA - Kristent interkulturelt arbeid
Nattverd
Dåp