Heggetroll

Praktisk informasjon

Fra:21.11.2019 - kl.17.30

Til:21.11.2019 - kl.18.15

Sted:

Arrangør:

Heggetroll er menighetens barnekor for barn i alderen 5-10 år som øver hver torsdag kl. 17.30-18.15 i kirken eller på Heggetun, menighetshuset. Det koster kr. 350,- i semesteret å være medlem av Heggetroll. Som medlem av Heggetroll blir du også medlem av KFUK-KFUM. Leder for koret er Marianne Solheim, ms885@kirken.no, 95284767.