Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Ida Buen Hanevold
Prekentekst: Joh 2,1-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Konfirmantfestival. Kirkekaffe. Kirkeskyss, ring tlf. nr. 97177056.
Nattverd