Forenklet gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.19.00

Til:25.4.2021 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Prekentekst: Joh 13,30-35
Nattverd