Forenklet gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.10.2021 - kl.11.00

Til:10.10.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20. søndag i treenighetstiden
Liturg: Kari Anne Omberg Lier
Organist: Kåre Birkeland
Prekentekst: Mark 10,2-9
Merknader: Høsttakkefest. His Angels og Aspirantkoret deltar. Kirkekaffe.
Dåp