Forenklet gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.9.2021 - kl.19.00

Til:5.9.2021 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 15. søndag i treenighetstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Prekentekst: Luk 10,38-42
Nattverd