Forenklet gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.3.2021 - kl.19.00

Til:21.3.2021 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Gunstein Vetrhus
Prekentekst: Luk 1,46-55
Nattverd