Forenklet gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.2.2021 - kl.19.00

Til:28.2.2021 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: Stein Erik Horjen
Prekentekst: Luk 7,36-50
Nattverd