Forenklet gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.11.30

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Matt 7,7-12
Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt, Bangladesh
Merknader: Velkommen til gudstjeneste med inntil 20 påmeldte deltakere. Påmeldingslenke finnes på nettsider og Facebooksiden til Holmen menighet.
Påmelding også på telefon til Gunstein Vetrhus - 95 29 73 85
Nattverd

Klikk her for påmelding