Forenklet gudstjeneste uten nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.11.2021 - kl.19.00

Til:7.11.2021 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Gunstein Vetrhus, Ida Buen Hanevold, Kari Anne Omberg Lier
Prekentekst: Matt 5,13-16