Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2021 - kl.19.00

Til:17.2.2021 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Askeonsdag
Liturg: Gunstein Vetrhus, Stein Erik Horjen
Prekentekst: Matt 12,38-42
Nattverd