Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.12.2019 - kl.11.00

Til:15.12.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i adv.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Prekentekst: Matt 11,2-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp